+421 42 4465581

História Pivovaru Ilava

Presný dátum vzniku prvého pivovaru v Ilave nie je hodnoverne doložený, prvý listinný dôkaz o výrobe piva pochádza z roku 1598.

V roku 1601 existovali v Ilave dva panské pivorary, ktorých vlastníkmi boli bratia Ostrožičovci z Giletinca. V rokoch 1630-1635 jeden z pivovarov prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a bola vybudovaná renezančná budova pivovaru a sladovne, ktorá stojí na svojom mieste dodnes.

V roku 1635 začal nový pivovar trvalú prevádzku a tento rok je všeobecne uznávaný za rok založenia pivovaru v Ilave.

V roku 1684 prešiel pivovar konfiškáciou do vlasníctva kráľa Leopolda I. za účasť Ostrožičovcov na Thökölyho povstaní.

V roku 1693 kúpil pivovar za 80.000 zlatých gróf Siegfried Krištof Breunner, ktorý ho však užíval už od roku 1685.

Od roku 1698 pivovar spravoval rod grófa Königsegga, zať grófa Braunnera.

Po roku 1740 prešiel pivovar a sladovňa barokovou rekonštrukciou.

V druhej polovici 19. storočia bol ilavský pivovar najväčší v Trenčiaskej stolici a produkoval ročne 3.000 hl piva. Produkciu zabezpečoval sládek a päť robotníkov. V roku 1875 bola vybudovaná rozsiahla ležiacka pivnica.

Po rekonštrukcii v rokoch 1911-1914 dosiahol ročný výstav piva 9.000 hl.

V roku 1917 kúpila pivovar Pozemková banka Budapešť.

V roku 1923 kúpila pivovar Dunajská banka Bratislava.

V roku 1929 bola prehĺbená studňa do hĺbky 85m, čím sa získal zdroj kvalitnej pitnej vody. V nasledujúcich rokoch vystúpil ročný výstav piva na 14.000 hl a vo výrobnom sortimente boli svetlé pivá 10º, 12º a 14º a špeciálne tmavé pivo Porter 18º. Pivo sa prepravovalo v drevených sudoch o objeme 1/8, 1/4, 1/2 a 1 hl a vo fľašich 0,5l.

V roku 300. výročia založenia pivovaru, t.j. v roku 1935, prevzala pivovar Akciová spoločnosť Nitra, ktorá ho vlastnila až do roku 1944.

V roku 1940 bola vyhĺbená druhá studňa hlboká 110m a roku 1943 bola zrušená sladovňa.

V roku 1944 pivovar produkoval 30.000 hl piva ročne a zamestnával 25 robotníkov.V tomto roku vznikla spoločnosť Pivovar Ilava - účtovná spoločnosť, ktorá spravovala pivovar až do znárodnenia v roku 1949.

V roku 1948 začala výstavba nového pivovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1950.Výrobná kapacita sa zvýšila na 120.000 hl.

V roku 1963 sa začalo s výrobou nealkoholických nápojov.

Ako štátny podnik fungoval pivovar pod rôznymi názvami až do roku 1992, kedy sa po privatizácií stal súčasťou spol. KK Company-Pivovary, s.r.o.

V roku 1994 dosiahol pivovar svoje historické výrobné maximum: 101 tis. hl.

Od roku 1995 však výroba piva neustále klesala a v dôsledku vážnych technologických problémov bola ukončená začiatkom roku 2000. Posledný výstav piva je z roku 1999: 30640 hl.

Od roku 2000 pivovar po zlúčení so spoločnosťou Karola, s.r.o. opäť vystupuje ako samostatný právny subjekt pod názvom PIVOVAR Ilava, s.r.o.

V súčasnosti sa spoločnosť venuje výhradne výrobe nealkoholických nápojov predávaných pod značkou Ilavská limonáda(R)  Nadväzuje tým na tradíciu výroby limonád z roku 1963.

V apríli 2013 prebehla zmena majiteľov, po 21 ročnom pôsobení spoločnosť KK Company ukončila svoje podnikanie v nápojovom priemysle. Túto spoločnosť odkúpil nový majiteľ s cieľom rozšíriť produktové portfólio spoločnosti a realizovať nové vízie do budúcna.

 

Viac ako 400 rokov tradície
Pivovaru Ilava

 

Novinky

Nedeľa, 04 máj 2014

Nové www stránky spustené.

Utorok, 17 december 2013

Informácia o pracovnej dobe v dňoch od 17.12. 2013 do 7.1.2014. Viac v sekcii Kontakty.

Pondelok, 18 november 2013

Aktualizácia ponukového listu limonád.

 

Open: F9 , Close: ESC